Kjøpsbetingelser og vilkår


Generelt

Nedennevnte angitte vilkår regulerer forbrukers bruk og kjøp av varer og tjenester levert av InstaLift.no.

Vilkårene gjelder for alle slike salgstransaksjoner fullbyrdet fra InstaLift.no sin nettbutikk, så lenge ikke andre forhold er avtalt.

Avtalen

Avtalen består av disse kjøpsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsninger hos InstaLift.no samt eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er InstaLift.no, herunder InstaLift Norge ved Ecommerce Norge AS (org. nr. 925 511 684), og betegnes i det følgende ofte som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren eller representant på vegne av denne som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Registrering

For å kunne handle på InstaLift.no må du registrere en brukerkonto eller handle som gjest. Registreringen er gratis og uten forpliktelser. Opplysningene vil bli lagret på en sikker måte og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende. Ved registrering er du forpliktet til å lese gjennom kjøpsvilkårene. Oppbevar eventuelt tildelt passordet på en sikker måte. Du er selv ansvarlig for ikke å overlate din registreringsinformasjon til tredjepart. Brudd på denne plikten kan medføre erstatningsansvar.

Utlevering av personalia

InstaLift.no er ansvarlig for alle personlige opplysninger du oppgir til oss, eller som vi får del i når du legger inn kjøpsordre eller besøker vår hjemmeside. Informasjonen vil brukes til varedistribusjon og til å sende deg informasjon om tjenester fra InstaLift.no. InstaLift.no vil under ingen omstendigheter overlate utleverte personalia, eller andre opplysninger om kunder til en tredjepart, med mindre vi har samtykke til dette. Ved å opprette en brukerkonto på InstaLift.no gir du oss tillatelse til å bruke din epostadresse til å sende deg relevant markedsføring om våre produkter. Du kan når som helst reservere deg mot dette på våre nettsider eller avmeldingslink i nyhetsbrevet. Kundeoppfølging og markedsføring er begrunnet i vår legitime interesse i å tilby relevante tilbud til våre kunder. Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert på deg, og til å kreve disse slettet.

Innlegging av kjøpsordre

Det er kun personer som er fylt 18 år som har tillatelse til å handle på InstaLift.no. Innlagt kjøpsordre er bindende. Falske bestillinger vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt. Ved å handle på InstaLift.no erklærer du å ha fylt 18 år.

Ordrerutiner

Alle ordre behandles fortløpende. Når din ordre er godkjent vil du umiddelbart motta epost fra InstaLift.no med ordrebekreftelse.

Betaling

InstaLift.no aksepterer flere betalingsmåter; VIPPS, elektronisk betaling med kreditt/debetkort og gratis faktura fra Klarna. Dersom det ikke kan benyttes elektronisk betaling eller Klarna, kan bestillinger forhåndsbetales til konto etter avtale.

Klarnas betalingsmetoder

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

 • Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du her.
 • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

Kortbetaling online

InstaLift.no aksepterer følgende kort: American Express, Visa og Mastercard, samt alle andre debetkort merket med VISA-logo. Når du betaler med kort trekkes beløpet du skal betale fra din konto. Dersom det skulle oppstå et problem ved leveransen, vil beløpet tilbakeføres til din konto.

Frakt og gebyr

InstaLift.no benytter både Posten og Bring som fraktleverandør. Det er fri frakt på alle ordre over 399 kr, ellers koster frakt kr 39,-. Vi forbeholder oss retten til kunne å endre på disse satsene i kampanje- eller rabattperioder. 
Kjøp via Klarna faktura har ingen fakturagebyr.

Leveransevilkår

Levering skjer med Posten eller Bring. Normal fremsendingstid er 1-3 virkedager. InstaLift.no står ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i postgangen når sendingen er overlevert Posten/Bring. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi korrekt adresse. Kunden står selv økonomisk ansvarlig for bortkomne sendinger dersom dette skyldes at feil adresse eller feil informasjon er oppgitt.

Vareinformasjon

InstaLift.no tilstreber seg å hele tiden gi deg korrekt og nyttig informasjon. Likevel kan det forekomme at vi mottar feil informasjon fra våre underleverandører. InstaLift.no tar forbehold om feilaktig produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som fremkommer som følge av feil informasjon gitt oss fra underleverandør, og forholdes retten til å endre produktsortiment, tilgjengelighet og pris som følge av dette. Grunnet manglende internasjonale standarder for størrelser, må enkelte varer omregnes for å tilpasses størrelsesguidene du finner på våre nettsider. Det kan derfor forekomme avvik mellom bestilt størrelse, og størrelsen som er merket fra leverandøren. Varen er allikevel i henhold til størrelsesguidene på våre nettsider. Størrelsesguidene er kun veilende. Enkelte variasjoner i passform vil kunne forekomme.

Angrerett

 1. Angrekjøp før levering
  Hvis du ønsker å kansellere din ordre før den er ekspedert og sendt, kan du gjøre dette ved å skrive en e-post til post@instalift.no. Du må skrive “ANGRE” med store bokstaver i emneteksten, og sende eposten så fort som mulig, ettersom vi som regel pakker få timer etter vi har registrert ordren. Grunnet rask ordrebehandling stilles det ingen garanti for kansellering av bestillingen før sending. I slike tilfeller henviser vi til din angrerett.
 2. Angrerett etter levering
  Hvis du ønsker å benytte angreretten og returnere en vare etter at den er sendt fra InstaLift.no så står du fritt til å gjøre dette innen 14 dager fra du mottar varen. Merk at angreretten kun gjelder dersom varen sendes tilbake innen 14 dager i samme stand som den ble utsendt til deg. Dette vil si at dersom forseglingen på bh-en eller Nipple Covers/Lift Up Pad er brutt eller at varen på annen måte ikke kan sendes tilbake i samme stand uten at dette skyldes forhold utenfor din kontroll så gjelder ikke angre-/returretten. Du kan bruke samme emballasje på returforsendelsen.
 3. Uavhentede pakker
  Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, fyller du ikke kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil bli belastet med et gebyr for å dekke InstaLift.no sine frakt og håndteringskostnader av varene. Størrelsen på gebyret tilsvarer våre utgifter med forsendelsen, minimum kr 100,-. Dette omfatter også bestillinger som nektes mottatt. Gebyret kan motregnes ditt øvrige tilgodehavende hos InstaLift.no.
 4. Kreditering eller Bytte
  Når en vare er returnert til InstaLift.no under angreretten, så må vi undersøke og bekrefte at kjøpet/varen er innenfor kriteriene for nevnte rett. Forseglingen av trusen eller bh-en må ikke være brutt og varene må være i samme stand som de var da de ble sendt ut. Du vil straks motta en bekreftelse per e-post om at din retur er mottatt. Utbetaling av tilgodehavende vil deretter skje snarest, og senest innen 14 dager. Vi tar forbehold om forsinkelser i utbetalingen dersom du har gitt feilaktige opplysninger.
 5. Tidsfrister
  Angreretten anses overholdt dersom melding om dette er sendt InstaLift.no før utløpet av fristen, hvilket vil si 14 dager etter varen er levert. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven for alle produktene våre. Hovedregelen er to års reklamasjonsfrist for produksjonsfeil. Dersom det foreligger en produksjonsfeil/mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger ved InstaLift.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom dette skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon bør skje skriftlig.

Før du sender inn din reklamasjon til oss, må du være sikker på at reklamasjonen ikke skyldes noe du selv har gjort. Du må også melde fra til oss og sende oss varen innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen dersom du skal ha rett til å reklamere.

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Kjøperen kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Priser

Alle våre priser er inklusive merverdiavgift dersom ikke annet er oppgitt. Prisene er oppgitt i norske kroner. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos InstaLift.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser InstaLift.no, eller InstaLift.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra InstaLift.no sin side. Kunden plikter å følge de til enhver tid gjeldene retningslinjer for returer, herunder de tilhørende forskrifter og lover.

Force majeur

Er InstaLift.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er InstaLift.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Endring i vilkårene

InstaLift.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er InstaLift.no, herunder InstaLift Norge ved Ecommerce Norge AS. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan InstaLift.no, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.